BEKO POKLON KAMPANJA

Čestitamo Vam na odabiru Beko frižidera. Prilikom kupovine Beko frižidera sa Harvest fresh tehnologijom možete ostvariti pravo na vaučer za kupovinu u Aroma, City i Conto marketima u iznosu od 50eura.

Sve što je potrebno da biste dobili vaučer jeste sledeće:
- kupite Beko frižider sa Harvest fresh tehnologijom u periodu trajanja promo aktivnosti,
- registrujte kupovinu na sajtu beko5.com,
- uploud-ujte slike računa i garancije i nakon provjere podataka mi ćemo vas obavjestiti kada možete
očekivati vaučer za kupovinu.

Dobijeni vaučer možete iskoristiti do 30.9.2022. Uz svaki kupljen Beko frižidera sa HarvestFresh tehnologijom dobijate Poklon vaučerza kupovinu u svim Aroma, City I Conto marketima. Promotivna kampanja traje od 01.06.2022. do 31.07.2022.

Proizvode je potrebno registrovati putem ovog obrasca najkasnije do 31.08.2022. Nakon registracije Vašeg proizvoda dobićete potvrdu o registraciji u PDF dokumentu putem mail adrese koju ste naveli prilikom registracije. Vaučer je moguće iskoristiti do u svim Aroma, City I Conto marketima do 30.09.2022.

Ukoliko su svi podaci tačni, u narednih 30 dana možete očekivati isporuku poklon paketa na dogovorenu adresu. Ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili nedoumicu, možete nas kontaktirati na marketing@eurotehnikamn.me i mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Poštovani kupče, za sve prijave koje se vrše prije 15. juna molimo Vas da dva put pošaljete sve ove podatke za registraciju na email: marketing@eurotehnikamn.me

Beko registracija produzene garancije

Molimo Vas da pažljivo popunite sledeća polja

Molimo Vas unesite podatke o kupovini:

RAČUN SLIKA*

max. (5 MB)

GARANCIJA SLIKA*

max. (5 MB)

Da biste dovršili registraciju, molimo Vas da potvrdite:

POTVRĐUJEM DA SAM UPOZNAT/A SA OBAVEŠTENJEM O OBRADI PODATAKA

SLAŽEM SE SA PRAVILIMA UČEŠĆA U PROMOTIVNOJ KAMPANJI ,,DUŽA SVJEŽINA UZ VIŠE VITAMINA"

* = Obavezna polja.


PRAVILA UČEŠĆA U PROMOTIVNOJ AKTIVNOSTI

„Duža svježina uz više vitamina“

(u daljem tekstu: „Pravila”)

 

 1. Organizator promotivne aktivnosti

Privredno društvo DOO „Eurotehnika“ Podgorica, sa sjedištem u ulici Josipa Broza Tita, broj 25, PIB:02338181, (u daljem tekstu: „Beko“) organizuje promotivnu aktivnost „Duža svježina uz više vitamina“ za kupce Beko Harvest fresh frižidera (u daljem tekstu: „Uređaj“).

 1. Period trajanja promotivne aktivnosti

Promotivna aktivnost „Cooling kampanja“ je dostupna kupcima Uređaja na teritoriji Crne Gore u periodu od 01.06.2022. do 31.07.2022. godine.

Datum na fiskalnom računu i garantnom listu mora da odgovara periodu trajanja promotivne aktivnosti.

Beko može opozvati promotivnu aktivnost i prije isteka perioda trajanja promotivne aktivnosti bez navođenja posebnih razloga, u kom slučaju će saopštenje biti objavljeno na Beko web sajtu www.beko5.com („Beko web sajt“), čime će se kupci smatrati obaviještenim o opozivu promotivne aktivnosti, bez obaveze obavještavanja svakog registrovanog kupca.

Beko zadržava pravo da izmijeni i/ili dopuni: pravila i uslove učešća, predmet poklona, period trajanja promotivne aktivnosti i sl. bez navođenja posebnih razloga, tako što će saopštenje biti objavljeno na Beko web sajtu, čime će se kupci smatrati obaviještenim o izmjenama/dopunama, bez obaveze obaveštavanja svakog registrovanog kupca.

 1. Poklon

Ukoliko su ispunjeni svi uslovi navedeni u ovim Pravilima, kupac Uređaja će ostvariti pravo na sledeći poklon: Vaučer u vrijednosti od 50,00 € (pedeset eura), koji se može upotrebiti za kupovinu robe u maloprodajnim objektima Arome, City i Conto marketa, u roku koji je naznačen na Vaučeru (u daljem tekstu: „Poklon“).

Uslovi za dobijanje Poklona

Kupac navedenog Uređaja ostvaruje pravo na učešće u promotivnoj aktivnosti kao i pravo na Poklon, ukoliko je:

 • kupio Uređaj na teritoriji Crne Gore u periodu od 06.2022. do 31.07.2022. godine,
 • posjeduje fiskalni račun, kompletno popunjen garantni list sa serijskim brojem Uređaja, a kod kupovine na daljinu i potvrdu o zaključenom Ugovoru o kupovini na daljinu,
 • uredno registrovao svoju kupovinu na način i u rokovima predviđenim tačkom 4. ovih Pravila.
 1. Obavezno registrovanje kupca

U cilju ostvarivanja prava na dobijanje Poklona, kupac Uređaja je dužan da svoju kupovinu registruje na Beko web sajtu www.beko5.com najkasnije do 15.08.2022. godine, dok račun mora glasiti najkasnije na datum 31.07.2022. godine.

Kupac registruje, popunjava i upload-uje sledeće podatke i dokumenta:

 • lične podatke kupca (ime i prezime, adresa stanovanja, grad, broj telefona, e-mail),;
 • podatke o prodajnom mjestu na kom je Uređaj kupljen tj. adresi i nazivu prodavnice;
 • za kupovine u maloprodajnim objektima - jasno vidljivu fotografiju ili skenirani fiskalni račun kupljenog Uređaja, skenirani kompletno popunjen garantni list kupljenog Uređaja i broj fiskalnog računa kupljenog Uređaja;
 • za kupovinu na daljinu – skeniranu potvrdu o zaključenom ugovoru na daljinu, shodno odredbi člana 74 Zakona o zaštiti potrošača. Kupac je dužan da dostavi i jasno vidljivu fotografiju ili skenirani kompletno popunjen garantni list kupljenog Uređaja, kao i broj fiskalnog računa kupljenog Uređaja, odmah i bez odlaganja, nakon njihovog prijema, a najkasnije do 15.08.2022. godine na email adresu: marketing@eurotehnikamn.me

Fotografija/skenirani fiskalni račun ili skeniran potvrdu o zaključenom ugovoru na daljinu i fotografija/skenirani garantni list moraju biti jasni, sa vidljivim brojem i datumom kupovine, u suprotnom se isti neće smatrati kao validan dokaz o ostvarenoj kupovini.

Beko garantuje da su svi navedeni podaci neophodni radi identifikovanja kupca i sprečavanja eventualnih nepravilnosti i zloupotreba kao i radi izvršavanja poreskih obaveza Beka, te da će biti korišćeni samo i isključivo u tu svrhu. Podaci mogu biti korišćeni i u svrhu reklamiranja proizvodnog asortimana, nagradnih akcija, popusta, ponuda i sl. (npr. „newsletter“), što se smatra direktnim marketingom, slanjem e-mail poruka, sms, pisma i drugim elektronskim putem, samo ukoliko kupac na to pristane. Navedenim radnjama podaci o ličnosti kupca neće doći u posjed trećih lica, niti će biti zloupotrebljeni na bilo koji drugi način.

U cilju provjere i/ili dopune registrovanih podataka, Beko može kontaktirati kupca telefonskim putem, odnosno dostaviti obaveštenja putem registrovanog e-maila. Posebno u slučaju kupovine na daljinu, Beko zadržava pravo da kontaktira kupca koji se registrovao, a nije dostavio fotografiju/skeniran fiskalni račun i garantni list odmah nakon njihovog prijema, a najkasnije do 31.07.2022. godine.

Kupac je dužan da pruži sve tražene podatke prilikom registracije kupovine. Samo potpuna registracija svih traženih podataka smatraće se urednom registracijom. U slučaju da kupac koji je Uređaj kupio preko prodaje na daljinu, a koji je izvršio registraciju, ne dostavi fotografiju/skeniran fiskalni račun i garantni list do 15.08.2022. godine gubi pravo na Poklon.

Kupac koji je u periodu trajanja promotivne aktivnosti kupio Uređaj, ali se nije registrovao pravilno, uredno i u roku, gubi pravo na Poklon.

 1. Dostavljanje Poklona

Kupac koji je prethodno ispunio sve uslove propisane ovim Pravilima, ostvaruje pravo da dobije na Poklon u skladu sa tačkom 3 ovih Pravila.

Kupcu će biti dostavljen Poklon na adresu navedenu pri registraciji kupca u roku od 30 (trideset) dana od dana uredne registracije.

U slučaju da Poklon pošiljka iz bilo kog razloga bude vraćena, Beko će pokušati da kontaktira kupca putem registrovanog kontakt telefona. U slučaju da Beko stupi u kontakt sa kupcem, Beko će pokušati ponovnu dostavu poklona na registrovanu adresu kupca.

Ukoliko Beko ne uspije da stupi u telefonski kontakt sa kupcem, kupcu ostaje mogućnost da lično preuzme Poklon u Beko prostorijama, u roku od 10 dana od dana kada je pošiljka vraćena. Nakon proteka ovog roka, u slučaju da Poklon ne preuzme, smatraće se da nije prihvatio Poklon i ne može zahtijevati da mu se isti naknadno dostavi i/ili preda.

 1. Obrada podataka o ličnosti

U cilju dobijanja Poklona, Beko prikuplja potrebne podatke o ličnosti kupca – učesnika u predmetnoj promotivnoj aktivnosti u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti Evropske unije (“GDPR”) i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni list CG", br. 79/2008, 70/2009, 44/2012 i 22/2017). Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti učesnika promotivne aktivnosti i obrazac Pristanka na obradu podataka za svrhe direktnog marketinga možete pronaći na sledećem linku: www.eurotehnikamn.me

Molimo Vas da imate u vidu da se pristanak za potrebe direktnog marketinga (obaveštenja o promocijama, poklonima, akcijama, proizvodnom asortimanu, „newsletter“ i sl) može opozvati u svakom trenutku slanjem e-mail-a na sledeću adresu: marketing@eurotehnikamn.me

 1. Dodatne informacije

Za sva pitanja i nedoumice, kupci mogu kontaktirati Beko kontakt centar na telefon: 067 105 518 svakog radnog dana u periodu od 08:00h do 16:00h časova ili putem e-mail adrese: marketing@eurotehnikamn.me

 Copyright © 2022. www.beko5.com