Zbogom fleko. Beko

Čestitamo Vam na odabiru Beko mašine za veš. Prilikom kupovine Beko mašine za veš sa Steam Cure tehnologijom možete ostvariti pravo na vaučer za kupovinu u DM drogerijama u iznosu od 5.000 dinara.

Sve što je potrebno da biste dobili vaučer jeste sledeće:
- kupite Beko mašine za veš sa Steam Cure tehnologijom u periodu trajanja promo aktivnosti,
- registrujte kupovinu na sajtu beko5.com,
- uploud-ujte slike računa i popunjene garancije i nakon provere podataka mi ćemo vas obavestiti kada možete
očekivati vaučer za kupovinu.

Proizvode je potrebno registrovati putem ovog obrasca najkasnije do 15.11.2022. Nakon registracije Vašeg proizvoda dobićete potvrdu o registraciji u PDF dokumentu putem mail adrese koju ste naveli prilikom registracije.

Ukoliko su svi podaci tačni, u narednih 30 dana možete očekivati isporuku vaučera na kućnu adresu. Ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili nedoumicu, možete nas kontaktirati na info-rs@beko5.com i mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Beko registracija produzene garancije

Molimo Vas da pažljivo popunite sledeća polja

Molimo Vas unesite podatke o kupovini:

RAČUN SLIKA*

max. (5 MB)

SLIKA GARANCIJA*

max. (5 MB)

Da biste dovršili registraciju, molimo Vas da potvrdite:

POTVRĐUJEM DA SAM UPOZNAT/A SA OBAVEŠTENJEM O OBRADI PODATAKA

SLAŽEM SE SA PRAVILIMA UČEŠĆA U PROMOTIVNOJ KAMPANJI ,,ZBOGOM FLEKO. BEKO"

* = Obavezna polja.


PRAVILA UČEŠĆA U PROMOTIVNOJ AKTIVNOSTI

„Zbogom fleko, Beko“

(u daljem tekstu: „Pravila”)

 1. Organizator promotivne aktivnosti

Privredno društvo Beko Balkans d.o.o. Beograd, ul. Omladinskih brigada br. 88/1, Novi Beograd - Beograd, matični broj: 21079146, PIB: 108843842 (u daljem tekstu: „Beko“) organizuje promotivnu aktivnost „Zbogom fleko, Beko“ za kupce Steam Cure mašine za veš, tj. Mašine za veš koja ima Steam cure tehnologiju (u daljem tekstu: „Uređaj“).

 1. Period trajanja promotivne aktivnosti

Promotivna aktivnost „Zbogom fleko, Beko“ je dostupna kupcima Uređaja na teritoriji Republike Srbije u periodu od 15.09.2022. do 31.10.2022. godine.

Datum na fiskalnom računu i garantnom listu mora da odgovara periodu trajanja promotivne aktivnosti.

Beko može opozvati promotivnu aktivnost i pre isteka perioda trajanja promotivne aktivnosti bez navođenja posebnih razloga, u kom slučaju će saopštenje biti objavljeno na Beko web sajtu beko5.com („Beko web sajt“), čime će se kupci smatrati obaveštenim o opozivu promotivne aktivnosti, bez obaveze obaveštavanja svakog registrovanog kupca.

Beko zadržava pravo da izmeni i/ili dopuni: pravila i uslove učešća, predmet poklona, period trajanja promotivne aktivnosti i sl. bez navođenja posebnih razloga, tako što će saopštenje biti objavljeno na Beko web sajtu, čime će se kupci smatrati obaveštenim o izmenama/dopunama, bez obaveze obaveštavanja svakog registrovanog kupca.

 1. Poklon

Ukoliko su ispunjeni svi uslovi navedeni u ovim Pravilima, kupac Uređaja će ostvariti pravo na sledeći poklon: Vaučer u vrednosti od 5.000,00 RSD (pet hiljada dinara), koji se može upotrebiti za kupovinu robe u maloprodajnim objektima DM drogerie markt, u roku koji je naznačen na Vaučeru (u daljem tekstu: „Poklon“).

Uslovi za dobijanje Poklona

Kupac navedenog Uređaja ostvaruje pravo na učešće u promotivnoj aktivnosti kao i pravo na Poklon, ukoliko je:

 • kupio Uređaj na teritoriji Republike Srbije u periodu od 15.09.2022. do 31.10.2022. godine,
 • poseduje fiskalni račun, kompletno popunjen garantni list sa serijskim brojem Uređaja, a kod kupovine na daljinu i potpisan Ugovor o kupovini na daljinu,
 • uredno registrovao svoju kupovinu na način i u rokovima predviđenim tačkom 4. ovih Pravila.
 1. Obavezno registrovanje kupca

U cilju ostvarivanja prava na dobijanje Poklona, kupac Uređaja je dužan da svoju kupovinu registruje na Beko web sajtu beko5.com najkasnije do 15.11.2022. godine, dok račun mora glasiti najkasnije na datum 31.10.2022. godine.

Kupac registruje, popunjava i upload-uje sledeće podatke i dokumenta:

 • lične podatke kupca (ime i prezime, adresa stanovanja, grad, broj telefona, e-mail), a radi ispunjavanja obaveza iz člana 85 stav 1 tačka 11 Zakona o porezu na dohodak građana prikuplja i: JMBG i opštinu stanovanja (iz lične karte);
 • podatke o prodajnom mestu na kom je Uređaj kupljen tj. adresi i nazivu prodavnice;
 • za kupovine u maloprodajnim objektima - jasno vidljivu fotografiju ili skenirani fiskalni račun kupljenog Uređaja, skenirani kompletno popunjen garantni list kupljenog Uređaja i broj fiskalnog računa kupljenog Uređaja;
 • za kupovinu na daljinu (daljinska trgovina) - skenirani potpisan Ugovor o kupovini na daljinu prilikom same registracije. Kupac je dužan da dostavi i jasno vidljivu fotografiju ili skenirani kompletno popunjen garantni list kupljenog Uređaja, kao i broj fiskalnog računa kupljenog Uređaja, odmah i bez odlaganja, nakon njihovog prijema, a najkasnije do 15.11.2022. godine na email adresu: info-rs@beko5.com.

Fotografija/skenirani fiskalni račun ili skeniran potpisan Ugovor o kupovini na daljinu i fotografija/skenirani garantni list moraju biti jasni, sa vidljivim brojem i datumom kupovine, u suprotnom se isti neće smatrati kao validan dokaz o ostvarenoj kupovini.

Beko garantuje da su svi navedeni podaci neophodni radi identifikovanja kupca i sprečavanja eventualnih nepravilnosti i zloupotreba kao i radi izvršavanja poreskih obaveza Beka, te da će biti korišćeni samo i isključivo u tu svrhu. Podaci mogu biti korišćeni i u svrhu reklamiranja proizvodnog asortimana, nagradnih akcija, popusta, ponuda i sl. (npr. „newsletter“), što se smatra direktnim marketingom, slanjem e-mail poruka, sms, pisma i drugim elektronskim putem , samo ukoliko kupac na to pristane. Navedenim radnjama podaci o ličnosti kupca neće doći u posed trećih lica, niti će biti zloupotrebljeni na bilo koji drugi način.

U cilju provere i/ili dopune registrovanih podataka, Beko može kontaktirati kupca telefonskim putem, odnosno dostaviti obaveštenja putem registrovanog e-maila. Posebno u slučaju kupovine na daljinu, Beko zadržava pravo da kontaktira kupca koji se registrovao, a nije dostavio fotografiju/skeniran fiskalni račun i garantni list odmah nakon njihovog prijema, a najkasnije do 15.11.2022. godine.

Kupac je dužan da pruži sve tražene podatke prilikom registracije kupovine. Samo potpuna registracija svih traženih podataka smatraće se urednom registracijom. U slučaju da kupac koji je Uređaj kupio preko prodaje na daljinu, a koji je izvršio registraciju, ne dostavi fotografiju/skeniran fiskalni račun i garantni list do 15.11.2022. godine gubi pravo na Poklon.

Kupac koji je u periodu trajanja promotivne aktivnosti kupio Uređaj, ali se nije registrovao pravilno, uredno i u roku, gubi pravo na Poklon.

 1. Dostavljanje Poklona

Kupac koji je prethodno ispunio sve uslove propisane ovim Pravilima, ostvaruje pravo da dobije na Poklon u skladu sa tačkom 3. ovih Pravila.

Kupcu će biti dostavljen Poklon na adresu navedenu pri registraciji kupca u roku od 30 (trideset) dana od dana uredne registracije.

U slučaju da Poklon pošiljka iz bilo kog razloga bude vraćena, Beko će pokušati da kontaktira kupca putem registrovanog kontakt telefona. U slučaju da Beko stupi u kontakt sa kupcem, Beko će pokušati ponovnu dostavu poklona na registrovanu adresu kupca.

Ukoliko Beko ne uspe da stupi u telefonski kontakt sa kupcem, kupcu ostaje mogućnost da lično preuzme Poklon u Beko prostorijama, u roku od 10 dana od dana kada je pošiljka vraćena. Nakon proteka ovog roka, u slučaju da Poklon ne preuzme, smatraće se da nije prihvatio Poklon i ne može zahtevati da mu se isti naknadno dostavi i/ili preda.

 1. Obrada podataka o ličnosti

U cilju dobijanja Poklona, Beko prikuplja potrebne podatke o ličnosti kupca – učesnika u predmetnoj promotivnoj aktivnosti u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti Evropske unije (“GDPR”) i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018). Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti učesnika promotivne aktivnosti i obrazac Pristanka na obradu podataka za svrhe direktnog marketinga možete pronaći na sledećem linku: Beko5.com Molimo Vas da imate u vidu da se pristanak za potrebe direktnog marketinga (obaveštenja o promocijama, poklonima, akcijama, proizvodnom asortimanu, „newsletter“ i sl) može opozvati u svakom trenutku slanjem e-mail-a na sledeću adresu: support-rs@beko.com.

 1. Dodatne informacije

Za sva pitanja i nedoumice, kupci mogu kontaktirati Beko kontakt centar na telefon: 0800 800 008 svakog radnog dana u periodu od 09 do 17 časova i subotom od 09 do 14 časova, ili putem e-mail adrese: support-rs@beko.com.

 Copyright © 2022. www.beko5.com