BEKO REGISTRACIJA
DODATNE GARANCIJE

Čestitamo za izbiro aparata Beko. Stojimo za kakovostjo naših izdelkov, zato vam poleg osnovne zakonske garancije 2 leti nudimo še dodatno garancijo za dodatna 3 leta (skupno trajanje garancije z registracijo je 2 zakonski leti + 3 dodatno = 5 let).


Dodatna garancija velja samo za nakup aparatov Beko kupljenih v Republiki Sloveniji. Naprave je treba registrirati s tem obrazcem najkasneje v 30 dneh od datuma nakupa. Po registraciji izdelka boste na elektronski naslov, ki ste ga navedli ob registraciji, prejeli potrdilo o registraciji v PDF dokumentu.

Če imate vprašanja ali dvome o registraciji, nam pišite na  info-si@beko5.com  in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Beko registracija produzene garancije

PROSIMO, DA NATANČNO IZPOLNITE NASLEDNJA POLJA:

PROSIMO VNESITE PODROBNOSTI NAKUPA:

Naložite sliko nalepke*

(jpg, png, pdf, 5 Mb max)

Naložite sliko računa*

(jpg, png, pdf, 5 Mb max)

POGOJI DODATNE GARANCIJE

  1. TRAJANJE DODATNE GARANCIJE:

1.1. Dodatna Garancija na izdelek je 36 mesecev (3 leti) in velja po preteku zakonskih 2 let, kar daje pravico do brezplačnega popravila v skladu s pogoji, navedenimi v tem garancijskem listu.

1.2. Garancija velja od dneva izročitve blaga kupcu, kot je določeno z veljavnimi predpisi, kar se dokazuje z maloprodajnim računom in dobavnico, če obstaja.

1.3. Ta dodatna garancija ne izključuje in ne vpliva na pravice kupca, ki izhajajo iz odgovornosti trgovca (prodajalca) in proizvajalca oziroma nosilca garancije za stvarne napake izdelka v skladu z zakonodajo.

  1. UPORABA DODATNE GARANCIJE:

2.1. Ta dodatna garancija velja za izdelke BEKO, kupljene v Republiki Sloveniji.

2.21. Dajalec dodatne garancije se s to dodatno garancijo zavezuje, da bo pod pogoji, navedenimi v tem garancijskem listu, kupcu zagotovil brezplačno popravilo izdelka, v primeru da ta ne bo deloval brezhibno.

  1. PRED UPORABO DODATNE GARANCIJE

3.1. Pred prijavo napake klicnemu centru BEKO obvezno preverite:

- ali ima izdelek pravilno napajanje;

- ali so vse varovalke pravilne;

- ali so dovodne in odvodne instalacije urejene;

- ali so filtri in podobni priključki pravilno nameščeni;

- kolikšen je tlak vode (*za naprave, ki pri svojem delu uporabljajo vodo);

Skladno z zgornjimi nasveti se boste izognili nepotrebnim servisnim posegom in zmanjšali stroške.

OPOMBE:

IZDELEK JE NAMENJEN SAMO ZA GOSPODINJSTVO!

Pred namestitvijo in priklopom izdelka je potrebno prebrati NAVODILA ZA UPORABO, NAMESTITEV IN PRIKLJUČITEV NAPRAVE, ki so priložena izdelku ("Navodila za uporabo"). Storitve, ki niso vključene v ceno izdelka, so MONTAŽA IN PRIKLJUČITEV izdelka (niti v garancijskem roku, niti izven garancijskega roka).

Za pravilno in strokovno montažo in priklop izdelka je odgovoren kupec.

Vsaka okvara ali poškodba izdelka, ki jo povzroči nestrokovna sestava/namestitev in/ali povezava/priključitev izdelka, ni zajeta v redni garanciji in stroških popravila.

V tem primeru kupec nosi celotni strošek popravila izdelka in zamenjavo rezervnih delov.

Redno čiščenje vašega izdelka bo preprečila okvaro izdelka in dodatne stroške popravila zaradi neustreznega vzdrževanja.

  1. GARANCIJSKI POGOJI:

4.1. Za uveljavljanje pravice iz te garancije do brezplačnega popravila je kupec dolžan predložiti maloprodajni račun in ga je zato dolžan hraniti do izteka roka veljavnosti garancije.

4.2. Če kupec ne predloži maloprodajnega računa, bo pooblaščeni servis popravil izdelek izključno na stroške kupca.

4.3. Centralna služba BEKO in uvoznik imata pravico preveriti pravilnost maloprodajnega računa pri prodajalcu.

  1. KAJ NI ZAJETO V GARANCIJI:

5.1. Vse okvare, nastale zaradi nestrokovne sestave/namestitve in/ali povezave/priključitve izdelka.

5.2 Vse okvare, ki so nastale kot posledica neustreznega vzdrževanja izdelka, v nasprotju z določili tega garancijskega lista in Navodil za uporabo, in sicer v delu, ki se nanaša na čiščenje in vzdrževanje ter na napotke o uporabi in na opozorila, predpisana s strani proizvajalca.

5.3. Čiščenje in vzdrževanje izdelka, ki je predvideno v Navodilih za uporabo in je del rednega ali občasnega čiščenja izdelka, je odgovornost stranke.

5.4. Vsi primeri iz točke 8.5. tega garancijskega lista.

  1. ODGOVORNOST KUPCA:

6.1. Kupec je dolžan v celoti upoštevati Navodila za uporabo, še posebej pa določila, ki se nanašajo na uporabo, čiščenje in vzdrževanje izdelka in opredeljujejo: tehnične lastnosti izdelka, pravilnost uporabe ter način in obveznost čiščenja izdelka.

  1. GARANCIJSKA IZJAVA:

7.1. Garant jamči, da ima izdelek deklarirane tehnične lastnosti in jamči za brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo izdelka kupcu.

7.2. Izdelek bo pravilno deloval, če se uporablja v skladu s predvidenim namenom in Navodili za uporabo.

7.2.1. Na zahtevo kupca, podano v garancijskem roku, bomo napako ali napako na izdelku odpravili v predpisanem roku, upoštevajoč naravo okvare in izdelka, brez večjih nevšečnosti za kupca.

7.2.2. Če izdelek ne bo popravljen v predpisanem roku, ga bomo na zahtevo kupca zamenjali z ustreznim izdelkom.

7.2.3. V času, ko je bil izdelek v popravilu, se trajanje garancije podaljša.

7.2.4. Rezervni deli v garancijskem roku bodo zagotovljeni v skladu z veljavno zakonodajo.

7.2.5. Dajalec garancije bo kupcu proti plačilu zagotavljal popravila, vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate 3 leta po preteku garancijskega roka, sam ali preko centralnog servisa, ali na naslednji povezavi www.beko.com/si-si

  1. GARANCIJSKI POGOJI:

8.1. Popravila v garancijskem roku se izvajajo na naslovu kupca izdelka. Če izdelka na naslovu kupca ni mogoče popraviti, bo izdelek odpeljan na pooblaščeni servis, popravljen in vrnjen na naslov kupca.

8.2. Garancija se prizna za čas, ki je naveden na garancijskem listu pod naslednjimi pogoji:

8.2.1. da ima kupec pravilno izpolnjen in potrjen garancijski list in maloprodajni račun;

8.2.2. da je kupec pri montaži izdelka ravnal v skladu z Navodili za uporabo;

8.2.3. da se izdelek uporablja v skladu z Navodili za uporabo;

8.2.4. da je izdelek servisiran izključno na pooblaščenem servisu;

8.3. Popravila v garancijskem roku:

8.3.1. Potrebno je kontaktirati klicni center BEKO na številko 082 803 987

8.3.2. Pred pogovorom z agentom mora kupec pripraviti:

- maloprodajni račun

- model izdelka

- serijsko številko izdelka

8.4. Popravila po poteku garancije:

Popravila po poteku garancije bo izvajal pooblaščeni servis v skladu s pogoji in cenami vsakega posameznega servisa in bo vgrajeval samo originalne nadomestne dele z doplačilom po ceniku servisa.

8.5. Garancija ne velja v naslednjih primerih:

8.5.1. neupoštevanje Navodil za uporabo;

8.5.1.1. okvare zaradi zmrzovanja naprave, do katerih je prišlo v zimskem obdobju, zaradi namestitve in shranjevanja naprave na odprtem prostoru (terasa ipd.), kleti ali prostoru, v katerem temperatura ni ustrezna;

8.5.1.2. blokade odtokov;

8.5.1.3. poškodbe notranjosti aparata ali perila, ki so posledica vstavljanja raznih kovinskih predmetov, okraskov na perilo in drugih stvari, ki lahko zamašijo odtok, poškodujejo perilo ali notranjost pralnega stroja;

8.5.1.4. zamašitev dozirne posode zaradi nerednega čiščenja (način čiščenja in kontrole je opisan v Navodilih za uporabo);

8.5.1.5. požar ali eksplozija zaradi sušenja perila, ki je bilo predhodno oprano z vnetljivimi čistilnimi sredstvi (dovoljeno je sušenje samo z vodo opranega perila);

8.5.1.6. okvare pregretja filtrov, kondenzatorjev, ki so posledica nerednega vzdrževanja-čiščenja (obvezno čiščenje-ki ni vključeno v vzdrževanje v garancijski dobi) ali zaradi oteženega pretoka zraka - zaprta odprtina ventilatorja, zamašene odtočne cevi;

8.5.1.7. poškodbe, nastale zaradi uporabe neustreznih sredstev za strojno pranje in nego perila (možne poškodbe in razbarvanje tesnilnih mas in plastičnih delov, ki so posledica uporabe belil in barvil);

8.5.1.8. zastoja omrežja v dovodni cevi;

8.5.1.9. škoda nastala zaradi priklopa na neustrezno električno omrežje, nepravilnega priklopa (nihanje napetosti nad dovoljenim odstopanjem, neustrezna vrsta ali tlak plina, nestandardne plinske mešanice, prehod na druge vrste plina ipd.) in kot posledica neustreznega tlaka v vodovodnem omrežju;

8.5.1.10. namestitev naprave v neustreznih pogojih - prostori z vlago, visoko temperaturo itd.;

8.5.1.11. poškodbe zunanjih in notranjih delov naprave zaradi uporabe neustreznih čistilnih sredstev;

8.5.1.12. tresenje naprave, to je hrup, ki nastane zaradi nepravilne vgradnje ali niveliranja;

8.5.1.13. zamenjava potrošnega materiala: npr. žarnice, filtri, priključne cevi;

8.5.2. mehanske poškodbe izdelka zaradi nepravilne uporabe in/ali malomarnosti;

8.5.3. če je izdelek popravila nestrokovna oseba in/ali nepooblaščen servis in/ali so bili vgrajeni neoriginalni nadomestni deli;

8.5.4. če je vzrok okvare ugotovljen in ni posledica napake proizvajalca;

8.5.5. uporaba izdelka v profesionalne namene;

8.5.6. če kupec nima garancijskega lista in maloprodajnega računa;

8.5.7. Pojav povečanega hrupa naprave, ki je posledica redne uporabe naprave in ne vpliva na osnovno delovanje naprave;

8.5.7.1. hrup, ki ga povzroča ventilator v pečici;

8.5.7.2. hrup listov in vodila v pečici ali zibanje pekača na nosilni rešetki;

8.5.7.3. hrup pretočne in drenažne črpalke;

8.5.8. Estetske spremembe na napravah ali delih, ki so posledica uporabe in obrabe izdelka, ki neposredno ne vplivajo na funkcionalnost naprave:

8.5.8.1. obraba steklenih površin ali keramičnih plošč (urezi zaradi uporabe močnih čistilnih sredstev ali neustreznih čistilnih sredstev; utori in poškodbe zaradi posode: neravno dno, brušeno dno, ostri deli na dnu, prah, pesek ali drugi ostri predmeti pod posodo); ročaji, stikala, sprednje plošče, pokrovi štedilnikov, vgradne plošče, montažne plošče, konci kuhališč, gorilniki (tesnila, nosilci, krone, pokrovi itd.)

8.5.8.2. brisanje oznak (na steklu, keramiki, stikalih, sprednji plošči, steklenih vratih)

 8.5.8.3. sprememba barve: ročajev, stikal, sprednjih plošč, pokrovov štedilnikov, vgradnih plošč, montažnih plošč, koncev kuhališč, gorilnikov (tesnila, nosilci, krone, pokrovi itd.)

8.5.8.4. poškodbe vrat zaradi preobremenitve (pokanje nosilcev, matice ročaja, zvita vrata), kot tudi niveliranje vrat;

8.5.9. V primeru okvare zaradi višje sile, vključno z udari strele, poplavami, požari, potresi, električnim tokom, nihanjem napetosti, elektromagnetnimi motnjami, neustreznim pritiskom vode itd.

8.5.10. Če je klimatsko napravo vgradilo podjetje, ki ni vpisano v register (evidence) Ministrstva za okolje in nima veljavne odločbe oz. potrdila Ministrstva za okolje.

8.5.11. Poškodbe cevi kondenzatorja, poškodbe uparjalnika in druge poškodbe zaradi korozije zaradi atmosferskih vplivov.


* = Obvezna polja.


Za dokončanje registracije potrdite:

POTRJUJEM, DA SEM SEZNANJEN/A S POGOJI ZASEBNOSTI

SPREJEMAM SPLOŠNE POGOJE DODATNE GARANCIJE

Vgradni in prostostoječi pomivalni stroj

Ugradbena i samostojeća perilica posuđa

Domino vgradna kuhalna plošča

Ugradbena domino ploča za kuhanje

Vgradna kuhalna plošča

Ugradbena ploča za kuhanje

Vgradna kuhalna plošča

Ugradbena ploča za kuhanje

Vgradna pečica

Ugradbena pećnica

Vgradni hladilnik

Ugradbeni hladnjak

Samostojeći štednjak

Samostojeći štednjak

Prostostoječi štedilnik

Sušilica rublja

Sušilni stroj

Sušilica rublja

Prostostoječi hladilnik

Samostojeći hladnjak

Ameriški prostostoječi hladilnik

Samostojeći Side-by-Side hladnjak

Sušilni stroj

Sušilica rublja

Pralni stroj

Perilica rublja

Pralni stroj

Perilica rublja


Copyright © 2024. www.beko5.com