BEKO REGISTRACIJA
PRODUŽENE GARANCIJE

Čestitamo Vam na odabiru Beko usisivača. Mi stojimo iza kvaliteta svojih proizvoda, zbog čega Vam na određene modele nudimo produženu garanciju u trajanju od 5 godina.

Produžena garancija važi isključivo za kupovinu modela Beko usisivača iz stavke 1, kupljenih u periodu od 1.10.2019. do 31.1.2020. Proizvode je potrebno registrovati putem ovog obrasca najkasnije do 29.2.2020.

Ukoliko imate pitanja ili nedoumice oko registracije, molimo Vas da nam pišete na info-me@beko5.com a mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Beko registracija produzene garancije

Molimo Vas da pažljivo popunite sledeća polja

Naziv Modela*:

Molimo Vas unijesite podatke o kupovini:

Da biste dovršili registraciju, molimo Vas da potvrdite:

PRIHVATAM OPŠTE USLOVE GARANCIJE

* = Obavezna polja.


USLOVI I PRAVILA PRODUŽENE GARANCIJE

1. Produžena garancija se odnosi isključivo na sledeće modele Beko usisivača:
VCC 4520 WR, BKS 2226, VCC 6424 WI, VCC 7324 WI, VCC 5325 AR, VCC 61602 AD, VCC 6480 T Beko, VCO 4320 WR, VCO 32803 AF, VCO 42701 AB, VCO 6325 FD, BKS 9220 T, BKS 5316 T, VCM 71605 AP, VRT 61814 VR, VRT 61818 VW, VRS 82724 VB

2. Produžena garancija važi isključivo za kupovinu modela Beko usisivača iz stavke 1, kupljenih u periodu od 1.10.2019. do 31.1.2020. Proizvode je potrebno registrovati putem ovog obrasca najkasnije do 29.2.2020. U suprotnom, produžena garancija neće važiti i kupac ostvaruje prava  koja se ticu saobraznosti robe u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošaca.

3. Ova produžena garancija važi samo za proizvode kupljene na teritoriji Crne Gore.

4. Garantna izjava o produženoj garanciji smatraće se nevažećom ako se utvrdi da nije potpuna, ako je izmijenjena i/ili sadrži netačne podatke unijete pri registraciji proizvoda.

5. Pri podnošenju zahtjeva za popravku u garanciji u okviru produžene garancije potrebno je priložiti ovlašćenom Beko servisu sledeće:

  • original garantni list
  • original ili kopiju računa

6. Naša odluka o svim pitanjima koja se odnose na prigovore u vezi s nedostacima u izradi ili korišćenim materijalima za vrijeme produžene garancije biće konačna i obavezujuća i kupac je saglasan da će se pridržavati tih odluka. Bilo koji neispravni djelovi koji su zamijenjeni u roku produžene garancije postaju vlasništvo kompanije Beko.

7. Uslovi produžene garancije napisani u ovoj izjavi u skladu su sa redovnim Beko garancijskim uslovima opisanim u standarnoj garanciji. Prije bilo kakvog postupka potrebno je pročitati standarne uslove garancije.

8. Ova produžena garancija izdata je u skladu sa zakonima Crne Gore i u skladu je s pozitivnom poslovnom praksom branda Beko.

9. U periodu trajanja produžene garancije kupac ima pravo na zamjenu proizvoda isključivo u slučaju ako aparat nije u mogućnosti da se popravi.

10. U periodu produžene garancije, rok za trajanje popravke nije definisan zakonom i on može iznositi i duže od 30 dana.

11. Ova produžena garancija podložna je sledećim ograničenjima i isključenjima:

  • kvar ili oštećenje koje je nastalo zbog više sile, vatre, građanskih nemira i/ili nesreća
  • kvarovi nastali usled korišćenja pogrešnog napona električne mreže i/ili posledične štete iz nemara i/ili zloupotrebe
  • korišćenje koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu
  • popravke koje su obavljala neovlaščena lica i/ili nepravilne montaže koje ne ispunjava uslove iz korisničkog uputstva
  • proizvodi koji se koriste u komercijalnim ili nestambenim prostorima
  • proizvodi koji ne koriste originalne Beko djelove