BEKO REGISTRACIJA
PRODUŽENE GARANCIJE

Čestitamo Vam na odabiru Beko ugradnih uređaja. Mi stojimo iza kvaliteta svojih proizvoda, zbog čega Vam na određene modele nudimo produženu garanciju u trajanju od 5 godina (ukupno trajanje zaštite uz registraciju je 7 godina).

Dodatno Vam pružamo mogućnost da ukoliko niste zadovoljni proizvodom isti vratite u roku od 60 dana od datuma kupovine uz uslov da je proizvod bez vidljivih fizičkih oštećenja i da je korišćen u skladu sa uputstvom za upotrebu.

Produžena garancija važi isključivo za kupovinu Beko ugradnih uređaja kupljenih u periodu od 01.04.2022. do 31.05.2022. Proizvode je potrebno registrovati putem ovog obrasca najkasnije do 30.06.2022. Nakon registracije Vašeg proizvoda dobićete potvrdu o registraciji u PDF dokumentu i putem mail adrese koju ste naveli prilikom registracije.

Ukoliko imate pitanja ili nedoumice oko registracije, molimo Vas da nam pišete na info-me@beko5.com a mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Beko registracija produzene garancije

Molimo Vas da pažljivo popunite sljedeća polja

Molimo Vas unesite podatke o kupovini:

Da biste dovršili registraciju, molimo Vas da potvrdite:

POTVRDJUJEM DA SAM UPOZNAT/A SA USLOVIMA PRIVATNOSTI

PRIHVATAM OPŠTE USLOVE GARANCIJE

* = Obavezna polja.


USLOVI I PRAVILA PRODUŽENE GARANCIJE

1. Produžena garancija se odnosi isključivo na modele ugradne tehnike Beko mašina za pranje sudova, ugradne rerne, ploče i ugradnih frižidera.

2. Produžena garancija važi isključivo za kupovinu modela Beko ugradnih uređaja iz stavke 1, kupljenih u periodu od 01.04.2022. do 31.05.2022. Proizvode je potrebno registrovati putem ovog obrasca najkasnije do 30.06.2022 U suprotnom, produžena garancija neće važiti i kupac ostvaruje prava koja se tiču saobraznosti robe u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošaca.

3. Ova produžena garancija važi samo za proizvode kupljene na teritoriji Crne Gore.

4. Garantna izjava o produženoj garanciji smatraće se nevažećom ako se utvrdi da nije potpuna, ako je izmjenjena i/ili sadrži netačne podatke unijete pri registraciji proizvoda.

5. Pri podnošenju zahteva za popravku u garanciji u okviru produžene garancije potrebno je priložiti ovlašćenom Beko servisu sledeće:

  • original garantni list
  • original ili kopiju računa
  • stampanu potvrdu registracije koju ste dobili putem e-mail adrese sa ispravno unijetim podacima

6. Naša odluka o svim pitanjima koja se odnose na prigovore u vezi s nedostacima u izradi ili korišćenim materijalima za vrijeme produžene garancije biće konačna i obavezujuća i kupac je saglasan da će se pridržavati tih odluka. Bilo koji neispravni djelovi koji su zamjenjeni u roku produžene garancije postaju vlasništvo proizvođača i/ili uvoznika.

7. Uslovi produžene garancije napisani u ovoj izjavi u skladu su sa Beko garancijskim uslovima za produženu garanciju opisanim u garantnom listu. Prije bilo kakvog postupka potrebno je pročitati garantni list.

8. Ova produžena garancija izdata je u skladu sa zakonima Cren Gore i u skladu je s pozitivnom poslovnom praksom brenda Beko.

9. U periodu trajanja produžene garancije kupac ima pravo na zamjenu proizvoda isključivo u slučaju ako aparat nije u mogućnosti da se popravi.

10. U periodu produžene garancije, rok za trajanje popravke nije definisan zakonom i on može iznositi i duže od zakonskog propisanog roka.

11. Uslovi ove garancije se neće primenjivati u sledećim slučajevima:

  • kvar ili oštećenje koje je nastalo zbog više sile, vatre, građanskih nemira i/ili nesreća
  • kvarovi nastali usled korišćenja pogrešnog napona električne mreže i/ili posledične štete iz nemara i/ili zloupotrebe
  • korišćenje koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu
  • popravke koje su obavljala neovlaščena lica i/ili nepravilne montaže koje ne ispunjava uslove iz korisničkog uputstva
  • proizvodi koji se koriste u komercijalnim ili nestambenim prostorima.
  • proizvodi koji ne koriste originalne Beko rezervne delove, Estetske promjene (farba, boja) koje ne utiču na funkcionalnost aparata.
  • Promjena sijalica i habanje staklokeramičke ploče, prednje maske i dugmadiCopyright © 2022. www.beko5.com