HarvestFresh - SVJEŽE, kao na početku veze.

Čestitamo Vam na odabiru Beko NeoFrost hladnjaka. Mi stojimo iza kvalitete svojih proizvoda, zbog čega Vam na Beko NeoFrost hladnjake, pored osnovnog jamstva od 2 godine, nudimo dodatno jamstvo u trajanju od dodatnih 5 godina (ukupno trajanje jamstva uz registraciju je 2 zakonske godine + 5 dodatnih = 7 godina).

Dodatno jamstvo vrijedi isključivo za kupovinu Beko NeoFrost hladnjaka uz koje je isporučen jamstveni list s davateljem jamstva Beko Grundig Croatia d.o.o ili Beko Croatia d.o.o. a koji su kupljeni isključivo u Republici Hrvatskoj u periodu od 01.06.2024. do 31.08.2024. Proizvode je potrebno registrirati putem ovog obrasca u roku od 30 dana od kupnje uređaja, a najkasnije do 30.09.2024. Nakon registracije Vašeg proizvoda dobit ćete potvrdu o registraciji u PDF dokumentu na e-mail adresu koju ste naveli prilikom registracije.

Ukoliko imate pitanja ili nedoumice oko registracije, molimo Vas da nam pišete na info-hr@beko5.com a mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Beko registracija produzene garancije

Molimo Vas da pažljivo popunite sljedeća polja:

Molimo Vas unesite podatke o kupnji:

RAČUN SLIKA*

NALJEPNICA SLIKA*

UVJETI DODATNOG JAMSTVA

  1. TRAJANJE JAMSTVA:

1.1. Ovo dodatno komercijalno jamstvo vrijedi 5 godina od dana prestanaka trajanja 2 godine zakonskog roka za nesukladnost proizvoda komercijalnog jamstva izdanog kod kupnje proizvoda.

1.2. Ovo dodatno komercijalno jamstvo daje pravo na besplatni popravak sukladno uvjetima koji su navedeni u ovom jamstvenom listu.

1.3. Ovo jamstvo ne isključuje niti utječe na zakonska prava kupca.

  1. PRIMJENA JAMSTVA:

2.1. Ovo Dodatno jamstvo vrijedi za BEKO NeoFrost hladnjake koji sudjeluju u promotivnoj kampanji “HarvestFresh - Svježe, kao na početku veze” kupljene na području Republike Hrvatske u periodu od 01.06.2024. do 31.08.2024. godine uz obaveznu registraciju na beko5.com u roku od 30 dana od datuma kupnje.

2.2. Dodatno jamstvo se odnosi isključivo na modele Beko proizvode navedene u točki 2.1. koji dolaze u pakiranju s jamstvenim listom s davateljem jamstva Beko Grundig Croatia d.o.o. ili Beko Croatia d.o.o.
2.3. Proizvode je potrebno registrirati putem ovog obrasca (link: Beko (beko5.com) najkasnije 30 dana od datuma kupnje. U suprotnom, dodatno jamstvo neće vrijediti i kupac ostvaruje samo prava koja se tiču usklađenosti robe u skladu sa Zakonom.

2.4. Ovim dodatnim jamstvom davatelj jamstva se obvezuje, pod uvjetima koji su utvrđeni u ovom jamstvenom listu, osigurati kupcu besplatni popravak Proizvoda u slučaju kvara.

2.5. Jamstvena izjava o dodatnom jamstvu smatrat će se nevažećom ako se utvrdi da nije potpuna, ako je izmijenjena i/ili sadrži netočne podatke unijete pri registraciji proizvoda.

VAŽNE NAPOMENE:

PROIZVOD JE NAMIJENJEN ISKLJUČIVO ZA UPOTREBU U KUĆANSTVU.

Prije postavljanja i priključenja Proizvoda obavezno pročitati UPUTE ZA UPOTREBU, POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE

APARATA koja je isporučena s Proizvodom (“Upute za upotrebu“). Usluge koje nisu uključene u cijenu Proizvoda su POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE Proizvoda (u jamstvenom roku izvan jamstvenog roka).

Kupac je odgovoran za ispravno i stručno postavljanje i priključenje proizvoda.

Bilo koji kvar ili oštećenje Proizvoda koji su nastali uslijed nestručnog postavljanja i/ili priključenja Proizvoda nisu pokriveni Redovnim jamstvom, a troškove popravka

Proizvoda i zamijene rezervnih dijelova u tom slučaju snosi kupac u cijelosti.

Redovito čistite vaš Proizvod kako zbog neadekvatnog održavanja ne bi došlo do kvara na Proizvodu i dodatnih troškova popravka.

  1. JAMSTVENA IZJAVA:

4.1. Davatelj jamstva jamči da Proizvod ima deklarirane tehničke karakteristike.

4.2. Proizvod će ispravno raditi ako se koristi u skladu sa njegovom namjenom i Uputama za upotrebu.

4.2.1. Na zahtjev kupca podnesen u dodatnom jamstvenom roku, kvar ili nedostatak na Proizvodu ćemo otkloniti u razumnom roku, uzimajući u obzir prirodu nedostatka i Proizvoda, bez značajnih neugodnosti za kupca.

4.2.2. U periodu dodatnog jamstva, rok za trajanje popravka nije definiran zakonom i on može iznositi i duže od zakonskog propisanog roka.

4.2.3. Rezervni dijelovi unutar razdoblja jamstvenog roka biti će osigurani sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

4.2.4. U periodu trajanja dodatnog jamstva kupac ima pravo na zamjenu proizvoda isključivo u slučaju ako aparat nije moguće popraviti.

4.3. Ovo dodatno jamstvo izdano je u skladu sa zakonima Republike Hrvatske i u skladu je s pozitivnom poslovnom praksom branda Beko.

4.4. Naša odluka o svim pitanjima koja se odnose na prigovore u vezi s nedostacima u izradi ili korištenim materijalima za vrijeme dodatnog jamstva bit će konačna i obvezujuća i kupac je suglasan da će se pridržavati tih odluka. Bilo koji neispravni dijelovi koji su zamijenjeni u roku dodatnog jamstva postaju vlasništvo proizvođača i/ili uvoznika.

  1. JAMSTVENI UVJETI:

5.1. Mjesto popravka:

Popravak u dodatnom jamstvenom roku odrađuje se na adresi kupca proizvoda. U slučaju nemogućnosti popravka proizvoda na adresi kupca, Proizvod će biti prevezen u ovlašteni servis, popravljen i vraćen na adresu kupca.

5.2. Dodatno Jamstvo se priznaje pod slijedećim uvjetima:

5.2.1. da kupac ima original ili presliku maloprodajnog računa i ovo dodatno jamstvo; koje je obvezan dati na uvid ovlaštenom servisu;

5.2.2. da je kupac prilikom montaže proizvoda postupio u skladu s Uputama za upotrebu;

5.2.3. da se proizvod koristi u skladu s Uputama za upotrebu;

5.2.4. da proizvod servisira isključivo ovlašteni servis;

5.3. Popravci u Dodatnom Jamstvenom roku:

5.3.1. Potrebno je kontaktirati Beko pozivni centar na broj 01 771 00 71

5.3.2. Prije razgovora s agentom kupac treba pripremiti:

- Maloprodajni račun

- Model uređaja

- Serijski broj uređaja

5.4. Popravci nakon isteka dodatnog jamstva:

Za popravke nakon isteka dodatnog jamstva, a koji će biti odrađeni od strane ovlaštenog servisa sukladno uvjetima i cijenama svakog pojedinog servisa, te će se ugraditi isključivo originalni rezervni dijelovi uz naplatu sukladno cjeniku servisa.

5.5. Dodatno Jamstvo ne vrijedi u sljedećim slučajevima:

5.5.1. nepridržavanja Uputa za upotrebu;

5.5.1.1. kvarovi zbog smrzavanja aparata, koje je nastalo u zimskom periodu, uslijed montaže i čuvanja aparata na otvorenom prostoru (terasi i slično), podrumu ili prostoriji u kojoj nije odgovarajuća temperatura;

5.5.1.2. začepljenja odvoda;

5.5.1.3. oštećenja unutrašnjosti aparata ili rublja nastalih kao posljedica ubacivanja raznih metalnih predmeta, ukrasa na rublju i drugih stvari koje mogu začepiti odvod, oštetiti rublje, odnosno unutrašnjost perilice;

5.5.1.4. začepljenja posude za doziranje zbog neredovitog čišćenja (način čišćenja i kontrola opisani su u uputama za upotrebu);

5.5.1.5. požara, odnosno eksplozije koje je posljedica sušenja rublja koje je prethodno bilo oprano zapaljivim sredstvima za čišćenje (dozvoljeno je sušenje rublja koje je oprano isključivo vodom);

5.5.1.6. kvarova pregrijavanja filtera, kondenzatora nastalih kao posljedica neredovitog održavanja-čišćenja (obavezno čišćenje-koje nije uključeno u održavanje u jamstvenom roku) ili zbog ometenog proto- ka zraka – zatvorenog ventilatorskog otvora, začepljenih odvodnih cijevi;

5.5.1.7.  oštećenja nastalih kao posljedica upotrebe neadekvatnih sredstava za strojno pranje i njegu rublja (moguće oštećenje i promjene boje brtvila i plastičnih dijelova, koji su posljedica upotrebe sredstava za izbjeljivanje i bojenje rublja);

5.5.1.8.  zagušenje rešetke u dovodnoj cijevi;

5.5.1.9.  oštećenja nastalih kao posljedica priključenja na neadekvatnu električnu mrežu, nepravilno priključivanje (kolebanje napona više od dozvoljenog odstupanja, neadekvatna vrsta ili pritisak plina, nestandardne mješavine plina, prelazak na druge vrste plina i dr.) i kao posljedica neodgovarajućeg pritiska u vodovodnoj mreži;

5.5.1.10. montaža aparata u neadekvatnim uvjetima –prostorije sa vlagom, visoka temperatura i dr.

5.5.1.11. oštećenja vanjskih i unutrašnjih dijelova aparata nastalih kao posljedica upotrebe neodgovarajućih sredstava za čišćenje;

5.5.1.12. vibracija aparata, odnosno buka koja nastaje kao posljedica nepravilnog postavljanja ili niveliranja;

5.5.1.13. zamjenu potrošnog materijala: npr. žarulja, filtera, priključna crijeva;

5.5.2. mehaničkog oštećenja proizvoda do kojeg je došlo pri nepravilnoj upotrebi i/ili nemaru;

5.5.3. ako je popravak na proizvodu odradila nestručna osoba i/ili neovlašteni servis i/ili ukoliko su ugrađeni neoriginalni rezervni dijelovi;

5.5.4. ako je utvrđen uzrok kvara a koji nije posljedica greške proizvođača;

5.5.5. upotreba proizvoda u profesionalne svrhe.

5.5.6. ukoliko kupac ne posjeduje jamstveni list i maloprodajni račun;

5.5.7. Pojave povećane buke aparata koja je posljedica redovne upotrebe aparata a koja ne utječe na osnovnu funkciju aparata;

5.5.7.1. buka koju izaziva ventilator u pećnici;

5.5.7.2. buka limova i vodilica u pećnici ili ljuljanje posude na nosećoj rešetki;

5.5.7.3. buka protočne i odvodne pumpe;

5.5.8. Estetske promjene na aparatima ili dijelovima nastalih kao posljedica upotrebe i trošenja proizvoda a koje direktno ne utječu na funkcionalnost aparata:

5.5.8.1. habanje staklenih površina ili keramičke ploče (brazde nastale uslijed upotrebe grubih sredstava za čišćenje odnosno neadekvatnih sredstava za čišćenje; brazde i oštećenja nastala zbog posuđa: neravno dno, brušeno dno, oštri dijelovi na dnu, prašina, pijesak ili drugi oštri predmeti ispod dna posuđa); ručke, prekidači, čelne ploče, poklopci štednjaka, ugradbene ploče, montažne ploče, završetci ploča za kuhanje, plamenici (brtvila, nosači, krune, poklopci i dr.)

5.5.8.2. brisanje oznake (na staklo keramici, prekidačima, čelnoj ploči, staklenim vratima)

5.5.8.3. promjena boje: ručke, prekidači, čelne ploče, poklopci štednjaka, ugradbene ploče, montažne ploče, završetci ploča za kuhanje, plamenici (brtvila, nosači, krune, poklopci i dr.)

5.5.8.4.  oštećenja vrata nastalih kao posljedica preopterećenja (pucanje nosača, matice ručke, iskrivljena vrata), kao i nivelacija vrata;

5.5.9. U slučaju kvara nastalog uslijed više sile, uključujući, ali ne ograničavajući se na udar groma, poplave, požare, potresa, električne struje, oscilacije napona, elektromagnetne smetnje, neadekvatnog pritiska vode i sl..

5.5.10. Ukoliko je montažu Klima uređaja napravila tvrtka koja nije upisana u registar Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te nema pravovaljano rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

5.5.11. Oštećenja cijevi kondenzatora, oštećenja isparivača i ostala oštećenja koja su uzrokovana korozijom zbog atmosferskih utjecaja.

  1. ŠTO NIJE POKRIVENO DODATNIM JAMSTVOM:

6.1. Svi kvarovi koji su nastali uslijed nestručnog postavljanja i/ili priključenja Proizvoda.

6.2 Svi kvarovi koji su nastali kao posljedica neodgovarajućeg održavanja Proizvoda, u suprotnosti s odredbama ovog Jamstvenog lista kao i Uputama za upotrebu, i to u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje kao i napomene o upotrebi i upozorenja koje je propisao proizvođač.

6.3. Čišćenje i održavanje proizvoda koje je predviđeno u Uputama za upotrebu i dio je redovnog ili periodičnog čišćenja Proizvoda za koje je odgovoran kupac.

6.4. Svi slučajevi navedeni u točki 5.5. ovog Jamstvenog lista.

Da biste dovršili registraciju, molimo Vas da potvrdite:


* = Obavezna polja.


Da biste dovršili registraciju, molimo Vas da potvrdite:

POTVRĐUJEM DA SAM UPOZNAT/A SA UVJETIMA PRIVATNOSTI

PRIHVAĆAM OPĆE UVJETE DODATNOG JAMSTVACopyright © 2024. www.beko5.com