Hrskavo, bez ulja uz Airfry

Čestitamo Vam na odabiru Beko ugradbenih uređaja. Mi stojimo iza kvalitete svojih proizvoda, zbog čega Vam na određene modele ugradbenih uređaja (ugradbene pećnice, ugradbene ploče, ugradbeni hladnjaci, ugradbene perilice posuđa, ugradbeni zamrzivači), pored osnovnog jamstva od 2 godine, nudimo dodatno jamstvo u trajanju od dodatnih 5 godina (ukupno trajanje jamstva uz registraciju je 2 zakonske godine + 5 dodatnih = 7 godina).

Dodatno jamstvo vrijedi isključivo za kupovinu Beko uređaja uz koje je isporučen jamstveni list s davateljem jamstva Beko Grundig Croatia d.o.o. ili Beko Croatia d.o.o. a koji su kupljeni isključivo u Republici Hrvatskoj u periodu od 15.03.2024. do 31.05.2024. Proizvode je potrebno registrirati putem ovog obrasca u roku od 30 dana od kupnje uređaja, a najkasnije do 30.06.2024. Nakon registracije Vašeg proizvoda dobit ćete potvrdu o registraciji u PDF dokumentu na e-mail adresu koju ste naveli prilikom registracije.

Ukoliko imate pitanja ili nedoumice oko registracije, molimo Vas da nam pišete na  info-hr@beko5.com a mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Beko registracija produzene garancije

Molimo Vas da pažljivo popunite sljedeća polja:

Molimo Vas unesite podatke o kupnji:

RAČUN SLIKA*

NALJEPNICA SLIKA*

* = Obavezna polja.


UVJETI DODATNOG JAMSTVA

1. TRAJANJE JAMSTVA:

1.1. Ovo dodatno komercijalno jamstvo vrijedi 5 godina od dana prestanaka trajanja 2 godine zakonskog roka za nesukladnost proizvoda komercijalnog jamstva izdanog kod kupnje proizvoda.

1.2. Ovo dodatno komercijalno jamstvo daje pravo na besplatni popravak sukladno uvjetima koji su navedeni u ovom jamstvenom listu.

1.3. Ovo jamstvo ne isključuje niti utječe na zakonska prava kupca.

2. PRIMJENA JAMSTVA:

2.1. Ovo Dodatno jamstvo vrijedi za određene modele BEKO ugradbenih uređaja (ugradbene pećnice, ugradbene ploče, ugradbeni hladnjaci, ugradbene perilice posuđa, ugradbeni zamrzivači) koji sudjeluju u promotivnoj kampanji “Hrskavo, bez ulja uz AirFry” kupljene na području Republike Hrvatske u periodu od 15.03.2024. do 31.05.2024. godine uz obaveznu registraciju na beko5.com u roku od 30 dana od datuma kupnje.

2.2. Dodatno jamstvo se odnosi isključivo na modele Beko proizvode navedene u točki 2.1. koji dolaze u pakiranju s jamstvenim listom s davateljem jamstva Beko Grundig Croatia d.o.o. ili Beko Croatia d.o.o.
2.3. Proizvode je potrebno registrirati putem ovog obrasca (link: Beko (beko5.com) ) najkasnije 30 dana od datuma kupnje. U suprotnom, dodatno jamstvo neće vrijediti i kupac ostvaruje samo prava koja se tiču usklađenosti robe u skladu sa Zakonom.

2.4. Ovim dodatnim jamstvom davatelj jamstva se obvezuje, pod uvjetima koji su utvrđeni u ovom jamstvenom listu, osigurati kupcu besplatni popravak Proizvoda u slučaju kvara.

2.5. Jamstvena izjava o dodatnom jamstvu smatrat će se nevažećom ako se utvrdi da nije potpuna, ako je izmijenjena i/ili sadrži netočne podatke unijete pri registraciji proizvoda.

VAŽNE NAPOMENE:

PROIZVOD JE NAMIJENJEN ISKLJUČIVO ZA UPOTREBU U KUĆANSTVU.

Prije postavljanja i priključenja Proizvoda obavezno pročitati UPUTE ZA UPOTREBU, POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE

APARATA koja je isporučena s Proizvodom (“Upute za upotrebu“). Usluge koje nisu uključene u cijenu Proizvoda su POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE Proizvoda (u jamstvenom roku izvan jamstvenog roka).

Kupac je odgovoran za ispravno i stručno postavljanje i priključenje proizvoda.

Bilo koji kvar ili oštećenje Proizvoda koji su nastali uslijed nestručnog postavljanja i/ili priključenja Proizvoda nisu pokriveni Redovnim jamstvom, a troškove popravka

Proizvoda i zamijene rezervnih dijelova u tom slučaju snosi kupac u cijelosti.

Redovito čistite vaš Proizvod kako zbog neadekvatnog održavanja ne bi došlo do kvara na Proizvodu i dodatnih troškova popravka.

4. JAMSTVENA IZJAVA:

4.1. Davatelj jamstva jamči da Proizvod ima deklarirane tehničke karakteristike.

4.2. Proizvod će ispravno raditi ako se koristi u skladu sa njegovom namjenom i Uputama za upotrebu.

4.2.1. Na zahtjev kupca podnesen u dodatnom jamstvenom roku, kvar ili nedostatak na Proizvodu ćemo otkloniti u razumnom roku, uzimajući u obzir prirodu nedostatka i Proizvoda, bez značajnih neugodnosti za kupca.

4.2.2. U periodu dodatnog jamstva, rok za trajanje popravka nije definiran zakonom i on može iznositi i duže od zakonskog propisanog roka.

4.2.3. Rezervni dijelovi unutar razdoblja jamstvenog roka biti će osigurani sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

4.2.4. U periodu trajanja dodatnog jamstva kupac ima pravo na zamjenu proizvoda isključivo u slučaju ako aparat nije moguće popraviti.

4.3. Ovo dodatno jamstvo izdano je u skladu sa zakonima Republike Hrvatske i u skladu je s pozitivnom poslovnom praksom branda Beko.

4.4. Naša odluka o svim pitanjima koja se odnose na prigovore u vezi s nedostacima u izradi ili korištenim materijalima za vrijeme dodatnog jamstva bit će konačna i obvezujuća i kupac je suglasan da će se pridržavati tih odluka. Bilo koji neispravni dijelovi koji su zamijenjeni u roku dodatnog jamstva postaju vlasništvo proizvođača i/ili uvoznika.

5. JAMSTVENI UVJETI:

5.1. Mjesto popravka:

Popravak u dodatnom jamstvenom roku odrađuje se na adresi kupca proizvoda. U slučaju nemogućnosti popravka proizvoda na adresi kupca, Proizvod će biti prevezen u ovlašteni servis, popravljen i vraćen na adresu kupca.

5.2. Dodatno Jamstvo se priznaje pod slijedećim uvjetima:

5.2.1. da kupac ima original ili presliku maloprodajnog računa i ovo dodatno jamstvo; koje je obvezan dati na uvid ovlaštenom servisu;

5.2.2. da je kupac prilikom montaže proizvoda postupio u skladu s Uputama za upotrebu;

5.2.3. da se proizvod koristi u skladu s Uputama za upotrebu;

5.2.4. da proizvod servisira isključivo ovlašteni servis;

5.3. Popravci u Dodatnom Jamstvenom roku:

5.3.1. Potrebno je kontaktirati Beko pozivni centar na broj 01 771 00 71

5.3.2. Prije razgovora s agentom kupac treba pripremiti:

- Maloprodajni račun

- Model uređaja

- Serijski broj uređaja

5.4. Popravci nakon isteka dodatnog jamstva:

Za popravke nakon isteka dodatnog jamstva, a koji će biti odrađeni od strane ovlaštenog servisa sukladno uvjetima i cijenama svakog pojedinog servisa, te će se ugraditi isključivo originalni rezervni dijelovi uz naplatu sukladno cjeniku servisa.

5.5. Dodatno Jamstvo ne vrijedi u sljedećim slučajevima:

5.5.1. nepridržavanja Uputa za upotrebu;

5.5.1.1. kvarovi zbog smrzavanja aparata, koje je nastalo u zimskom periodu, uslijed montaže i čuvanja aparata na otvorenom prostoru (terasi i slično), podrumu ili prostoriji u kojoj nije odgovarajuća temperatura;

5.5.1.2. začepljenja odvoda;

5.5.1.3. oštećenja unutrašnjosti aparata ili rublja nastalih kao posljedica ubacivanja raznih metalnih predmeta, ukrasa na rublju i drugih stvari koje mogu začepiti odvod, oštetiti rublje, odnosno unutrašnjost perilice;

5.5.1.4. začepljenja posude za doziranje zbog neredovitog čišćenja (način čišćenja i kontrola opisani su u uputama za upotrebu);

5.5.1.5. požara, odnosno eksplozije koje je posljedica sušenja rublja koje je prethodno bilo oprano zapaljivim sredstvima za čišćenje (dozvoljeno je sušenje rublja koje je oprano isključivo vodom);

5.5.1.6. kvarova pregrijavanja filtera, kondenzatora nastalih kao posljedica neredovitog održavanja-čišćenja (obavezno čišćenje-koje nije uključeno u održavanje u jamstvenom roku) ili zbog ometenog proto- ka zraka – zatvorenog ventilatorskog otvora, začepljenih odvodnih cijevi;

5.5.1.7. oštećenja nastalih kao posljedica upotrebe neadekvatnih sredstava za strojno pranje i njegu rublja (moguće oštećenje i promjene boje brtvila i plastičnih dijelova, koji su posljedica upotrebe sredstava za izbjeljivanje i bojenje rublja);

5.5.1.8. zagušenje rešetke u dovodnoj cijevi;

5.5.1.9. oštećenja nastalih kao posljedica priključenja na neadekvatnu električnu mrežu, nepravilno priključivanje (kolebanje napona više od dozvoljenog odstupanja, neadekvatna vrsta ili pritisak plina, nestandardne mješavine plina, prelazak na druge vrste plina i dr.) i kao posljedica neodgovarajućeg pritiska u vodovodnoj mreži;

5.5.1.10. montaža aparata u neadekvatnim uvjetima –prostorije sa vlagom, visoka temperatura i dr.

5.5.1.11. oštećenja vanjskih i unutrašnjih dijelova aparata nastalih kao posljedica upotrebe neodgovarajućih sredstava za čišćenje;

5.5.1.12. vibracija aparata, odnosno buka koja nastaje kao posljedica nepravilnog postavljanja ili niveliranja;

5.5.1.13. zamjenu potrošnog materijala: npr. žarulja, filtera, priključna crijeva;

5.5.2. mehaničkog oštećenja proizvoda do kojeg je došlo pri nepravilnoj upotrebi i/ili nemaru;

5.5.3. ako je popravak na proizvodu odradila nestručna osoba i/ili neovlašteni servis i/ili ukoliko su ugrađeni neoriginalni rezervni dijelovi;

5.5.4. ako je utvrđen uzrok kvara a koji nije posljedica greške proizvođača;

5.5.5. upotreba proizvoda u profesionalne svrhe.

5.5.6. ukoliko kupac ne posjeduje jamstveni list i maloprodajni račun;

5.5.7. Pojave povećane buke aparata koja je posljedica redovne upotrebe aparata a koja ne utječe na osnovnu funkciju aparata;

5.5.7.1. buka koju izaziva ventilator u pećnici;

5.5.7.2. buka limova i vodilica u pećnici ili ljuljanje posude na nosećoj rešetki;

5.5.7.3. buka protočne i odvodne pumpe;

5.5.8. Estetske promjene na aparatima ili dijelovima nastalih kao posljedica upotrebe i trošenja proizvoda a koje direktno ne utječu na funkcionalnost aparata:

5.5.8.1. habanje staklenih površina ili keramičke ploče (brazde nastale uslijed upotrebe grubih sredstava za čišćenje odnosno neadekvatnih sredstava za čišćenje; brazde i oštećenja nastala zbog posuđa: neravno dno, brušeno dno, oštri dijelovi na dnu, prašina, pijesak ili drugi oštri predmeti ispod dna posuđa); ručke, prekidači, čelne ploče, poklopci štednjaka, ugradbene ploče, montažne ploče, završetci ploča za kuhanje, plamenici (brtvila, nosači, krune, poklopci i dr.)

5.5.8.2. brisanje oznake (na staklo keramici, prekidačima, čelnoj ploči, staklenim vratima)

5.5.8.3. promjena boje: ručke, prekidači, čelne ploče, poklopci štednjaka, ugradbene ploče, montažne ploče, završetci ploča za kuhanje, plamenici (brtvila, nosači, krune, poklopci i dr.)

5.5.8.4. oštećenja vrata nastalih kao posljedica preopterećenja (pucanje nosača, matice ručke, iskrivljena vrata), kao i nivelacija vrata;

5.5.9. U slučaju kvara nastalog uslijed više sile, uključujući, ali ne ograničavajući se na udar groma, poplave, požare, potresa, električne struje, oscilacije napona, elektromagnetne smetnje, neadekvatnog pritiska vode i sl..

5.5.10. Ukoliko je montažu Klima uređaja napravila tvrtka koja nije upisana u registar Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te nema pravovaljano rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

5.5.11. Oštećenja cijevi kondenzatora, oštećenja isparivača i ostala oštećenja koja su uzrokovana korozijom zbog atmosferskih utjecaja.

6. ŠTO NIJE POKRIVENO DODATNIM JAMSTVOM:

6.1. Svi kvarovi koji su nastali uslijed nestručnog postavljanja i/ili priključenja Proizvoda.

6.2 Svi kvarovi koji su nastali kao posljedica neodgovarajućeg održavanja Proizvoda, u suprotnosti s odredbama ovog Jamstvenog lista kao i Uputama za upotrebu, i to u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje kao i napomene o upotrebi i upozorenja koje je propisao proizvođač.

6.3. Čišćenje i održavanje proizvoda koje je predviđeno u Uputama za upotrebu i dio je redovnog ili periodičnog čišćenja Proizvoda za koje je odgovoran kupac.

6.4. Svi slučajevi navedeni u točki 5.5. ovog Jamstvenog lista.Da biste dovršili registraciju, molimo potvrdite:

POTVRĐUJEM DA SAM UPOZNAT/A S UVJETIMA PRIVATNOSTI

PRIHVAĆAM OPĆE UVJETE DODATNOG JAMSTVA U PROMOTIVNOJ KAMPANJI ,,Hrskavo, bez ulja uz Airfry"

Ugradbena i samostojeća perilica posuđa

Ugradbena i samostojeća perilica posuđa

Ugradbena domino ploča za kuhanje

Ugradbena domino ploča za kuhanje

Ugradbena ploča za kuhanje

Ugradbena ploča za kuhanje

Ugradbena ploča za kuhanje

Ugradbena ploča za kuhanje

Ugradbena pećnica

Ugradbena pećnica

Ugradbeni hladnjak

Ugradbeni hladnjak


Copyright © 2024. www.beko5.com