REGISTRACIJA DODATNOG JAMSTVA - BEKO KLIMA UREĐAJI

Čestitamo Vam na odabiru Beko klima uređaja. Mi stojimo iza kvalitete svojih proizvoda, zbog čega Vam, pored osnovnog zakonskog jamstva od 2 godine, nudimo produženo jamstvo u trajanju od dodatne 3 godine uz obaveznu prijavu na www.beko5.com/hr (ukupno trajanje jamstva uz registraciju je 5 godina).

Produženo jamstvo vrijedi isključivo za kupovinu Beko klima uređaja kupljenih u periodu od 01.04.2024. do 30.09.2024. Uređaje je potrebno registrirati putem ovog obrasca najkasnije do 30.10.2024. Nakon registracije Vašeg proizvoda dobit ćete potvrdu o registraciji u PDF dokumentu putem mail adrese koju ste naveli prilikom registracije.

Ukoliko imate pitanja ili nedoumice oko registracije, molimo Vas da nam pišete na  info-hr@beko5.com a mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Beko registracija produzene garancije
beko klima

gold guard

Jedinstveni antikorozivni zlatni premaz na isparivaču i kondenzatoru koji može izdržati slani zrak, kišu i druge korozivne elemente. Učinkovito sprječava širenje bakterija i poboljšava učinkovitost prijenosa topline zahvaljujući zlatnom ventilatoru koji ima manji kontaktni kut.

Benefit

Sa zlatnim isparivačem i kondenzatorom možete poboljšati učinkovitost grijanja ubrzavanjem procesa odleđivanja.

HOME WHIZ POVEZIVANJE

*Upravljanje putem pametnog telefona putem bežičnog rutera ili interneta, kontrola svih klima uređaja putem interneta kada ste daleko od kuće.
*Održavanje idealnih uvjeta za vaše najmilije da se osjećaju ugodno do vašeg povratka kući.

Korist

Uživajte u ugodnoj temperaturi kada se vratite kući.

beko ac mob

ZONE FOLLOW

Senzor za temperaturu na
daljinskom upravljaču

Divno je kada možete provesti vikend u šumi. Uz logorsku vatru svirate gitaru, pričate zanimljive anegdote, s djecom lovite kukce u šumi. O "drijemanju" u hladovini drveta uz zvukove rijeke da i ne govorimo.Svako mjesto u prirodi je lijepo.

Nažalost, kada živa na termometru pokaže da je previše crvena ili previše plava, vaši planovi za prirodu se ruše. Razvedrite se! Avanturu možete doživjeti i u svom domu. Uz malo mašte i pravi alat. Za prvo ćete se sami pobrinuti. Za drugo ćemo vam pomoći. Uz pomoć ZoneFollow™ tehnologije. Веко klima uređaji sa ZoneFollow™ tehnologijom očitavaju temperaturu oko daljinskog upravljača i prema tome prilagođavaju protok zraka.

beko zone follow

ZONE FOLOW

Senzor za temperaturu na
daljinskom upravljaču

Divno je kada možete provesti vikend u šumi. Uz logorsku vatru svirate gitaru, pričate zanimljive anegdote, s djecom lovite kukce u šumi. O "drijemanju" u hladovini drveta uz zvukove rijeke da i ne govorimo.Svako mjesto u prirodi je lijepo.

Nažalost, kada živa na termometru pokaže da je previše crvena ili previše plava, vaši planovi za prirodu se ruše. Razvedrite se! Avanturu možete doživjeti i u svom domu. Uz malo mašte i pravi alat. Za prvo ćete se sami pobrinuti. Za drugo ćemo vam pomoći. Uz pomoć ZoneFollow™ tehnologije. Веко klima uređaji sa ZoneFollow™ tehnologijom očitavaju temperaturu oko daljinskog upravljača i prema tome prilagođavaju protok zraka.

Molimo Vas da pažljivo popunite sljedeća polja:

Molimo Vas unesite podatke o kupnji:

RAČUN SLIKA*

NALJEPNICA SLIKA*

UVJETI DODATNOG JAMSTVA

1. TRAJANJE JAMSTVA:

1.1. Ovo dodatno komercijalno jamstvo vrijedi 3 godine od dana prestanaka trajanja 2 godine zakonskog roka za nesukladnost proizvoda komercijalnog jamstva izdanog kod kupnje proizvoda.

1.2. Ovo dodatno komercijalno jamstvo daje pravo na besplatni popravak sukladno uvjetima koji su navedeni u ovom jamstvenom listu.

1.3. Ovo jamstvo ne isključuje niti utječe na zakonska prava kupca.

2. PRIMJENA JAMSTVA:

2.1. Ovo Dodatno jamstvo vrijedi za BEKO klima uređaje kupljene na području Republike Hrvatske.

2.2. Dodatno jamstvo se odnosi isključivo na modele Beko klima uređaja.

2.3. Dodatno jamstvo vrijedi isključivo za kupovinu modela Beko klima uređaja. Proizvode je potrebno registrirati putem ovog obrasca najkasnije 30 dana od datuma kupnje. U suprotnom, dodatno jamstvo neće vrijediti i kupac ostvaruje samo prava koja se tiču usklađenosti robe u skladu sa Zakonom.

2.4. Ovim dodatnim jamstvom davatelj jamstva se obvezuje, pod uvjetima koji su utvrđeni u ovom jamstvenom listu, osigurati kupcu besplatni popravak Proizvoda u slučaju kvara.

2.5. Jamstvena izjava o dodatnom jamstvu smatrat će se nevažećom ako se utvrdi da nije potpuna, ako je izmijenjena i/ili sadrži netočne podatke unijete pri registraciji proizvoda.

3. VAŽNE NAPOMENE:

PROIZVOD JE NAMIJENJEN ISKLJUČIVO ZA UPOTREBU U KUĆANSTVU.

Prije postavljanja i priključenja Proizvoda obavezno pročitati UPUTE ZA UPOTREBU, POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE

APARATA koja je isporučena s Proizvodom (“Upute za upotrebu“). Usluge koje nisu uključene u cijenu Proizvoda su POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE Proizvoda (u jamstvenom roku izvan jamstvenog roka).

Kupac je odgovoran za ispravno i stručno postavljanje i priključenje proizvoda.

Bilo koji kvar ili oštećenje Proizvoda koji su nastali uslijed nestručnog postavljanja i/ili priključenja Proizvoda nisu pokriveni Redovnim jamstvom, a troškove popravka

Proizvoda i zamijene rezervnih dijelova u tom slučaju snosi kupac u cijelosti.

Redovito čistite vaš Proizvod kako zbog neadekvatnog održavanja ne bi došlo do kvara na Proizvodu i dodatnih troškova popravka.

4. JAMSTVENA IZJAVA:

4.1. Davatelj jamstva jamči da Proizvod ima deklarirane tehničke karakteristike.

4.2. Proizvod će ispravno raditi ako se koristi u skladu sa njegovom namjenom i Uputama za upotrebu.

4.2.1. Na zahtjev kupca podnesen u dodatnom jamstvenom roku, kvar ili nedostatak na Proizvodu ćemo otkloniti u razumnom roku, uzimajući u obzir prirodu nedostatka i Proizvoda, bez značajnih neugodnosti za kupca.

4.2.2. U periodu dodatnog jamstva, rok za trajanje popravka nije definiran zakonom i on može iznositi i duže od zakonskog propisanog roka.

4.2.3. Rezervni dijelovi unutar razdoblja dodatnog jamstvenog roka biti će osigurani sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

4.2.4. U periodu trajanja dodatnog jamstva kupac ima pravo na zamjenu proizvoda isključivo u slučaju ako aparat nije moguće popraviti.

4.3. Ovo dodatno jamstvo izdano je u skladu sa zakonima Republike Hrvatske i u skladu je s pozitivnom poslovnom praksom branda BEKO.

4.4. Naša odluka o svim pitanjima koja se odnose na prigovore u vezi s nedostacima u izradi ili korištenim materijalima za vrijeme dodatnog jamstva bit će konačna i obvezujuća i kupac je suglasan da će se pridržavati tih odluka. Bilo koji neispravni dijelovi koji su zamijenjeni u roku dodatnog jamstva postaju vlasništvo proizvođača i/ili uvoznika.

5. JAMSTVENI UVJETI:

5.1. Mjesto popravka:

Popravak u dodatnom jamstvenom roku odrađuje se na adresi kupca proizvoda. U slučaju nemogućnosti popravka proizvoda na adresi kupca, Proizvod će biti prevezen u ovlašteni servis, popravljen i vraćen na adresu kupca.

5.2. Dodatno Jamstvo se priznaje pod slijedećim uvjetima:

5.2.1. da kupac ima original ili presliku maloprodajnog računa i ovo dodatno jamstvo; koje je obvezan dati na uvid ovlaštenom servisu;

5.2.2. da je kupac prilikom montaže proizvoda postupio u skladu s Uputama za upotrebu;

5.2.3. da se proizvod koristi u skladu s Uputama za upotrebu;

5.2.4. da proizvod servisira isključivo ovlašteni servis;

5.3. Popravci u Dodatnom Jamstvenom roku:

5.3.1. Potrebno je kontaktirati Beko pozivni centar na broj 01 771 00 71

5.3.2. Prije razgovora s agentom kupac treba pripremiti:

- Maloprodajni račun

- Model uređaja

- Serijski broj uređaja

5.4. Popravci nakon isteka dodatnog jamstva:

Za popravke nakon isteka dodatnog jamstva, a koji će biti odrađeni od strane ovlaštenog servisa sukladno uvjetima i cijenama svakog pojedinog servisa, te će se ugraditi isključivo originalni rezervni dijelovi uz naplatu sukladno cjeniku servisa.

5.5. Dodatno Jamstvo ne vrijedi u slijedećim slučajevima:

5.5.1. nepridržavanja Uputa za upotrebu;

5.5.1.1. začepljenja odvoda;

5.5.1.2. začepljenja zbog neredovitog čišćenja (način čišćenja i kontrola opisani su u uputama za upotrebu);

5.5.1.3. kvarova pregrijavanja filtera, kondenzatora nastalih kao posljedica neredovitog održavanja-čišćenja (obavezno čišćenje-koje nije uključeno u održavanje u jamstvenom roku) ili zbog ometenog proto- ka zraka – zatvorenog ventilatorskog otvora, začepljenih odvodnih cijevi;

5.5.1.4. zagušenje rešetke u dovodnoj cijevi;

5.5.1.5. oštećenja nastalih kao posljedica priključenja na neadekvatnu električnu mrežu, nepravilno priključivanje (kolebanje napona više od dozvoljenog odstupanja, neadekvatna vrsta ili pritisak plina, nestandardne mješavine plina, prelazak na druge vrste plina i dr.) i kao posljedica neodgovarajućeg pritiska u vodovodnoj mreži;

5.5.1.6. montaža aparata u neadekvatnim uvjetima –prostorije sa vlagom, visoka temperatura i dr.

6. ŠTO NIJE POKRIVENO DODATNIM JAMSTVOM:

6.1. Svi kvarovi koji su nastali uslijed nestručnog postavljanja i/ili priključenja Proizvoda.

6.2 Svi kvarovi koji su nastali kao posljedica neodgovarajućeg održavanja Proizvoda, u suprotnosti s odredbama ovog Jamstvenog lista kao i Uputama za upotrebu, i to u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje kao i napomene o upotrebi i upozorenja koje je propisao proizvođač.

6.3. Čišćenje i održavanje proizvoda koje je predviđeno u Uputama za upotrebu i dio je redovnog ili periodičnog čišćenja Proizvoda za koje je odgovoran kupac.

6.4. Svi slučajevi navedeni u točki 5.5. ovog Jamstvenog lista.

7. JAMSTVENI UVJETI ZA KLIMA UREĐAJE

7.1. Dodatno jamstvo na Klima uređaj vrijedi pod uvjetom da je ugradnju klima uređaja izvršila tvrtka i/ili obrt i da je puštanje klima uređaja u rad obavljeno od strane tvrtke i/ili obrta koji su upisani u registar Ministarstva zaštite okoliša i energetike i imaju pravovaljano rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise, a koji to svojim potpisom i pečatom ovjeravaju na predviđenom mjestu na jamstvenom listu Instalaciju klima uređaja od strane stručnog i certificiranog servisa/instalatera placa krajnji kupac.

7.1.1. Pod uređajem podrazumijeva se unutarnja i vanjska jedinica koje međusobno odgovaraju po modelu i snazi.

7.2. Usluge podešavanja, redovitog čišćenja, ugradnje i puštanja u rad ne podliježu jamstvu i te usluge servis/instalater također naplaćuje od vlasnika uređaja prema svom cjeniku.

7.3. Dodatnim jamstvom nije obuhvaćen materijal korišten pri ugradnji uređaja (cijevi, nosači i ostalo), neispravno spajanje na elektro napajanje kao i spoj na napajanje s neispravnim naponom ili frekvencijom.


* = Obavezna polja.


Da biste dovršili registraciju, molimo Vas da potvrdite:

POTVRĐUJEM DA SAM UPOZNAT/A SA UVJETIMA PRIVATNOSTI

PRIHVAĆAM OPĆE UVJETE DODATNOG JAMSTVA

Beko klima uređaj

Ugradbena i samostojeća perilica posuđa


Copyright © 2024. www.beko5.com