Poklon bolji nego keš uz svaki frižider HARVEST FRESH!“

Čestitamo Vam na odabiru Beko frižidera. Prilikom kupovine Beko frižidera sa Harvest fresh tehnologijom možete ostvariti pravo na poklon paket namirnica u vrijednosti 100 KM. Sve što je potrebno da biste dobili poklon jeste sljedeće:

- kupite Beko frižider sa Harvest fresh tehnologijom u periodu trajanja promo aktivnosti,
- registrujte kupovinu na sajtu beko5.com,
- upload slike računa i garancije i nakon provjere podataka mi ćemo vas obavijestiti kada možete očekivati poklon na dogovorenoj adresi.

Paket namirnica važi isključivo za kupovinu Beko frižidera sa HarvestFresh tehnologijom kupljenih u periodu od 01.06.2022. do 31.07.2022.

Proizvode je potrebno registrovati putem ovog obrasca najkasnije do 31.08.2022. Nakon registracije Vašeg proizvoda dobićete potvrdu o registraciji u PDF dokumentu putem mail adrese koju ste naveli prilikom registracije.

Ukoliko su svi podaci tačni, u narednih 30 dana možete očekivati isporuku poklon paketa na dogovorenu adresu. Ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili nedoumicu, možete nas kontaktirati na beko5@omega.ba i mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Poštovani kupče, za sve prijave koje se vrše prije 15. juna molimo Vas da dvaput pošaljete sve ove podatke za registraciju na email: beko5@omega.ba.

Beko registracija produzene garancije

Molimo Vas da pažljivo popunite sledeća polja

Molimo Vas unesite podatke o kupovini:

RAČUN SLIKA*

max. (5 MB)

GARANCIJA SLIKA*

max. (5 MB)

Da biste dovršili registraciju, molimo Vas da potvrdite:

POTVRĐUJEM DA SAM UPOZNAT/A SA OBAVJEŠTENJEM O OBRADI PODATAKA

SLAŽEM SE SA PRAVILIMA UČEŠĆA U PROMOTIVNOJ KAMPANJI ,,Poklon bolji nego keš uz svaki frižider HARVEST FRESH!"

* = Obavezna polja.


PRAVILA UČEŠĆA U PROMOTIVNOJ AKTIVNOSTI

„Poklon bolji nego keš uz svaki frižider HARVEST FRESH!“

(u daljem tekstu: „Pravila”)

 

 1. Organizator promotivne aktivnosti

Omega d.o.o. Živinice, ul. II krajiške 23, 75270 Živinice, BiH, ID broj 4209362230005, PDV broj: 209362230005 (u daljem tekstu: „Omega doo“) organizuje promotivnu aktivnost „Poklon bolji nego keš uz svaki frižider HARVEST FRESH!“ za kupce Beko Harvest fresh frižidera (u daljem tekstu: „Uređaj“).

 1. Period trajanja promotivne aktivnosti

Promotivna aktivnost „Cooling kampanja“ je dostupna kupcima Uređaja na teritoriji Bosne i Hercegovine u periodu od 01.06.2022. do 31.07.2022. godine.

Datum na fiskalnom računu i garantnom listu mora da odgovara periodu trajanja promotivne aktivnosti.

Omega d.o.o. može opozvati promotivnu aktivnost i prije isteka perioda trajanja promotivne aktivnosti bez navođenja posebnih razloga, u kom slučaju će saopštenje biti objavljeno na web sajtu beko5.com (kao i na omega.ba), čime će se kupci smatrati obaviještenim o opozivu promotivne aktivnosti, bez obaveze obavještavanja svakog registrovanog kupca.

Omega d.o.o. zadržava pravo da izmjeni i/ili dopuni: pravila i uslove učešća, predmet poklona, period trajanja promotivne aktivnosti i sl. bez navođenja posebnih razloga, tako što će saopštenje biti objavljeno na Omega web sajtu, čime će se kupci smatrati obaviještenim o izmjenama/dopunama, bez obaveze obavještavanja svakog registrovanog kupca.

 1. Poklon

Ukoliko su ispunjeni svi uslovi navedeni u ovim Pravilima, kupac Uređaja će ostvariti pravo na poklon paket u vrijednosti od 100,00 KM (u daljem tekstu: „Poklon“).

Uslovi za dobijanje Poklona

Kupac navedenog Uređaja ostvaruje pravo na učešće u promotivnoj aktivnosti kao i pravo na Poklon, ukoliko je:

 • kupio Uređaj na teritoriji Bosne i Hercegovine u periodu od 01.06.2022. do 31.07.2022. godine,
 • posjeduje fiskalni račun, kompletno popunjen garantni list sa serijskim brojem Uređaja
 • uredno registrovao svoju kupovinu na način i u rokovima predviđenim tačkom 4. ovih Pravila.

Obavezno registrovanje kupca

U cilju ostvarivanja prava na dobijanje Poklona, kupac Uređaja je dužan da svoju kupovinu registruje na Beko web sajtu beko5.com najkasnije do 31.08.2022. godine, dok račun mora glasiti najkasnije na datum 31.07.2022. godine.

Kupac registruje, popunjava i upload-uje sljedeće podatke i dokumenta:

 • lične podatke kupca (ime i prezime, adresa stanovanja, grad, broj telefona, e-mail, JMBG i opštinu stanovanja (iz lične karte);
 • podatke o prodajnom mjestu na kom je Uređaj kupljen tj. adresi i nazivu prodavnice;
 • za kupovine u maloprodajnim objektima - jasno vidljivu fotografiju ili skenirani fiskalni račun kupljenog Uređaja, skenirani kompletno popunjen garantni list kupljenog Uređaja i broj fiskalnog računa kupljenog Uređaja;

Fotografija/skenirani fiskalni račun i fotografija/skenirani garantni list moraju biti jasni, sa vidljivim brojem i datumom kupovine, u suprotnom se isti neće smatrati kao validan dokaz o ostvarenoj kupovini.

Omega d.o.o. garantuje da su svi navedeni podaci neophodni radi identifikovanja kupca i sprječavanja eventualnih nepravilnosti i zloupotreba kao i radi izvršavanja poreskih obaveza Omege d.o.o., te da će biti korišteni samo i isključivo u tu svrhu. Podaci mogu biti korišteni i u svrhu reklamiranja proizvodnog asortimana, nagradnih akcija, popusta, ponuda i sl. (npr. „newsletter“), što se smatra direktnim marketingom, slanjem e-mail poruka, sms, pisma i drugim elektronskim putem , samo ukoliko kupac na to pristane. Navedenim radnjama podaci o ličnosti kupca neće doći u posed trećih lica, niti će biti zloupotrebljeni na bilo koji drugi način.

U cilju provjere i/ili dopune registrovanih podataka, Omega d.o.o. može kontaktirati kupca telefonskim putem, odnosno dostaviti obavještenja putem registrovanog e-maila. Omega d.o.o. zadržava pravo da kontaktira kupca koji se registrovao, a nije dostavio fotografiju/skeniran fiskalni račun i garantni list odmah nakon njihovog prijema, a najkasnije do 31.08.2022. godine.

Kupac je dužan da pruži sve tražene podatke prilikom registracije kupovine. Samo potpuna registracija svih traženih podataka smatraće se urednom registracijom.

Kupac koji je u periodu trajanja promotivne aktivnosti kupio Uređaj, ali se nije registrovao pravilno, uredno i u roku, gubi pravo na Poklon.

 1. Dostavljanje Poklona

Kupac koji je prethodno ispunio sve uslove propisane ovim Pravilima, ostvaruje pravo da dobije na Poklon u skladu sa tačkom 3. ovih Pravila.

Kupcu će biti dostavljen Poklon na dogovorenu adresu u roku od 30 (trideset) dana od dana uredne registracije.

U slučaju da Poklon pošiljka iz bilo kojeg razloga bude vraćena, Omega d.o.o. će pokušati da kontaktira kupca putem registrovanog kontakt telefona. U slučaju da Omega d.o.o. stupi u kontakt sa kupcem, Omega d.o.o. će pokušati ponovnu dostavu poklona na registrovanu adresu kupca.

Ukoliko Omega d.o.o. ne uspije da stupi u telefonski kontakt sa kupcem, kupcu ostaje mogućnost da lično preuzme Poklon u prostorijama Omege d.o.o. u roku od 10 dana od dana kada je pošiljka vraćena. Nakon proteka ovog roka, u slučaju da Poklon ne preuzme, smatraće se da nije prihvatio Poklon i ne može zahtjevati da mu se isti naknadno dostavi i/ili preda.

 1. Obrada podataka o ličnosti

U cilju dobijanja Poklona, Omega d.o.o. prikuplja potrebne podatke o ličnosti kupca – učesnika u predmetnoj promotivnoj aktivnosti. Obavještenje o obradi podataka o ličnosti učesnika promotivne aktivnosti i obrazac Pristanka na obradu podataka za svrhe direktnog marketinga možete pronaći na sledećem linku: beko5.com. Molimo Vas da imate u vidu da se pristanak za potrebe direktnog marketinga (obavještenja o promocijama, poklonima, akcijama, proizvodnom asortimanu, „newsletter“ i sl) može opozvati u svakom trenutku slanjem e-mail-a na sljedeću adresu: beko5@omega.ba.

 1. Dodatne informacije

Za sva pitanja i nedoumice, kupci mogu kontaktirati Omega kontakt centar na telefon: 035 305 515 svakog radnog dana u periodu od 08 do 15 sati ili putem e-mail adrese: beko5@omega.ba.

 Copyright © 2022. www.beko5.com